Minulle tärkeää

Tässä minulle tärkeitä asioita. Asioita joita haluan muuttaa ja viedä eteenpäin:

 • Yksin- ja pienyrittäjät ovat heikommassa asemassa yhteiskunnassa esim. työntekijöihin verrattuna. Haluan parantaa meidän asemaa yhteiskunnassa. (Alv-rajan nosto Viron tasolle(40 000€), työttömyysturvaoikeus ja yhdistelmävakuutukset), Itsensätyöllistäminen tulee myös olemaan yhä useampia työllistävä tekijä tulevaisuudessa.
 • Koulutus, tiede ja osaaminen ovat Suomen menestyksen ja hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava ja leikkaukset peruttava. Rahoitus on turvattava niin, että samalla tutkimuksen riippumattomuus turvataan.
 • Lapsiperheet tarvitsevat kaiken tuen yhteiskunnassa. Lapsiperheiden tukeminen ennalta ehkäisee syrjäytymistä ja perheiden eriarvoistumista ja tuo säästöjä tulevaisuudessa. Varhaiskasvatuksen panostukset tuovat säästöjä tulevaisuudessa ja ehkäisevät eriarvoistumista. Koulutettujen kodinhoitajia apua lapsiperheiden kriisitilanteissa lisättävä, henkilökohtaisia avustajia erityislapsiperheisiin lisättävä, velkaneuvontaa ja pitkän tähtäyksen taloudellista apua köyhyysrajalla asuville lapsiperheille, subjektiivinen päivähoito-oikeus kaikilla alle kouluikäisille, apua päiväkoteihin erityislapsille, samoin kouluihin.
 • Ihmisarvoinen vanhuus täytyy olla kaikkien oikeus. Vanhusten hoitajamitoitukset säädettävä lakiin ja varmistettava kaikille hyvä hoito, lompakon paksuudesta riippumatta. Kyse on myös hoitajien työhyvinvoinnista ja työssa jaksamisesta. Hoitajamitoitukset vanhuspalvelulakiin, valvontaa tehostettava kaikissa asteissa, hoitajien palkat sille tasolle, että työn arvostus näkyy ja työvoimaa riittää. Alan koulutukseen takaisin soveltuvuustestit. Vanhustenpalvelujen kilpailutukseen tarkemmat määräykset laadusta ja sen varmistamisesta, mieluiten välttämättömän hoivan palvelut kokonaan pois kilpailutuksesta. 
 • Haluan olla ääni niille, joilla ei ole voimia tai mahdollisuutta käyttää omaa ääntään. Mielenterveyden edistäminen, ennaltaehkäisy ja hoito vaativat resursseja. Mielenterveyspalvelujen jonot purettava, avohoitoa sekä laitospaikkoja lisättävä.  Pelkkä avohoito ei kaikkia auta. Henkilökohtaiset palvelusuunnitelmat ja nimetyt työntekijät, jotka vastaavat palvelujen kohdentamisesta.
 • Satakunnan edunvalvonta ja elinkeinojen edistäminen etusijalla ja sitä on tehtävä yhteistyöllä. Raideliikenteen kehittäminen ja liittyminen runkoverkkoon. Porin satamasta yksi elinkeinoveturi. Tulevaisuuteen tähtäävien projektien ja uusien elinkeinomahdollisuuksien jatkuvaa etsimistä ja kehittämistä. Meidän on oltava ennakoivia, joustavia ja nopeita reagoimaan . Mieluiten edelläkävijöitä. Alueen mahdollisuudet maan vilja-aittana ja matkailualueena otettava edelleen paremmin huomioon.
 • Ilmastomuutos ja sen pysäyttäminen. Tarvitsemme rohkeaa energiapolitiikkaa ja pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja. Kiertotalouden kehittäminen ja päästöttömyys on oltava etusijalla. 
 • Perusturva on uudistettava ja tasoa nostettava. Perustulo olisi hyvä ratkaisu murroksessa olevaan yhteiskuntaan.
 • Palkkoja ja elämisen kustannuksia on tasapuolistettava ja tuloeroja kavennettava. Pääoman verotusta kiristämällä ja yritysten omien voittotavoitteiden alentamisella saataisiin oikeudenmukaisempaa tulonjakoa aikaiseksi.
 • Veroja kohdistettava, niin ympäristölle, kuin ihmisille haitallisiin tuotteisiin ja tuottajiin ja ylikulutukseen. Enemmän kiinnitettävä huomiota siihen, mihin yritykset veronsa maksavat. Veronkiertoon-ja veroparatiiseihin puututtava lainsäädännöllä. Kokonaistaloudellisuus antaa mahdollisuuden käyttää suomeen veroja maksavia yrityksiä julkisissa hankinnoissa. 
 • Kansallisomaisuus ja luonnonvarojen kansallisomistus turvattava perustuslailla

 

Avoimuutta lisää päätöksentekoon

Kelakaan ei saa enää olla valtio valtiossa, joka voi päättää maksuista ja työskentelytavoista ilman, että kansalaiset voivat millään tavoin vaikuttaa tuleviin päätöksiin. Tulevassa sotessa olisi mahdollisuus opetella avoimempaa päätöksentekoa niin, että päätökset eivät olisi enää vain ilmoitusasia varsinkin silloin, kun päätöksentekijän käsi käy kansalaisen kukkarolla.